Każdy dzień ma znaczenie

aaa

dekoracja textBreak
parzenica parzenica

2018/02/22

Made in Poland

dekoracja

Czy Polska żywność jest naprawdę najlepsza ? Za co klient chce płacić więcej ?

Jeszcze 20 lat temu polski konsument zupełnie inaczej postrzegał rynek produktów spożywczych. Niechlubna karta polskiej , miernej jakości odbiła głębokie piętno w świadomości i postrzeganiu rodzimych produktów. To co polskie kojarzyło się ludziom z bylejakością, staroświecką prostotą oraz ogólnym defetyzmem. Przemiany ustrojowe poniosły za sobą także wielką zmianę w przemyśle spożywczym który diametralnie zmienił podejście do rynku i zaczerpnął to co najlepsze z wzorców zachodnioeuropejskich. Nierzadko polscy przedsiębiorcy okazali się być swego rodzaju jasnowidzami i potrafili dostrzec istotne i ważne elementy na których zaczęło zależeć klientowi. Z ostatnich badań wynika bowiem że prawie 60% konsumentów jest zdolnych zapłacić więcej bez jakiegokolwiek mrugnięcia oka za lepszą jakość a to właśnie na jakość polscy producenci postawili. Produkty polskie są już niemalże nie do odróżnienia od produktów zachodnich producentów pod względem jakości, wyglądu a niejednokrotnie przewyższają je o głowę.
Zjawisko „patriotyzmu konsumenckiego” nabiera na sile i staje się po prostu modne. Problem polega na tym że konsument dziś nie jest w stanie rozróżnić prawdziwie polskiego produktu od produktu wielkiej korporacji zachodniej. Producenci wielkich koncernów często starają się upodabniać i podszywać pod produkt polski. Istnieje zatem potrzeba jak najszybszego opracowania oznaczeń, które określą, jaki produkt może być określony jako „polski”.
Od stycznia 2017 roku mamy ustawowe oznakowanie „Produkt Polski”, a Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznaje r produktom prawo do znaku „Poznaj Dobrą Żywność”
Niestety tylko 40 proc. polskich firm podkreśla polskie pochodzenie swoich produktów stawiając na regionalność która w przypadku eksportu jest mniej znaczącą wartością. W wielu rozmowach słyszę że to właśnie polskość i pochodzenie z naszego kraju powinno być wartością eksportową. Pracując na rynku krajowym promując Polskość, działamy jednocześnie jako promotorzy polskiej jakości. Wszakże kto jest najlepszym ambasadorem jak nie Polak.
Aktualnie Szubryt zdecydował się mocno podkreślać swoją Polskość i przywiązanie do tradycji. Niemalże na każdym kroku i w każdej kampanii podkreślamy że jesteśmy firmą w 100% Polską i tylko i wyłącznie z kapitałem Polskim. Jesteśmy od marca sponsorem programu „ Kocham Cie Polsko” którym to staramy się uświadomić konsumentom że „Polskie znaczy dobre”.

Made in Poland

dekoracja