Kiełbasy grube

aaa

dekoracja textBreak
parzenica

Kiełbasa tatrzańska

Kiełbasa tatrzańska
Wieprzowina

Wieprzowina !

300 g

Waga

LUZ

LUZ

LUZ