Produkty podrobowe i studzieniny

aaa

dekoracja textBreak
parzenica

Pasztet z drobiem

Pasztet z drobiem
Drób

Drób!

1,5 kg

Waga

VAC

VAC

Opakowanie próżniowe