Wędzonki

aaa

dekoracja textBreak
parzenica

Wędzonka z wieprza

Wędzonka z wieprza

Wędzonka z wieprza

Wieprzowina

Wieprzowina !

1kg

Waga

VAC

VAC

Opakowanie próżniowe