Zapraszamy do kontaktu

aaa

dekoracja textBreak
parzenica

Adres siedziby

Zakłady Mięsne "SZUBRYT" sp. z o.o.

ul.Węgrzynek 50 33-395 Chełmiec NIP: 734-357-75-82, REGON:384988956

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000815001, Kapitał zakładowy 2.000.000,00 PLN (dawniej: Zakłady Mięsne „Szubryt” Zbigniew Szubryt).

Tel.: +48 18 443 05 60 ******** Fax: +48 18 440 04 67

Przedstawiciele handlowi

dekoracja

Centrala

dekoracja

parzenica

Zbigniew Szubryt

Właściciel

zb@szubryt.pl

Maria Szubryt

Współwłaściciel

Katarzyna Kożuch

Specjalista ds personalnych, Asystent Prezesa

Tel.: +48 18 440 47 67

sekretariat@szubryt.pl

Zbigniew Król

Dyrektor Sprzedaży

Tel.: 668 887 918

zbigniew.krol@szubryt.pl

Dział Handlowy

Tel.: +48 18 443 05 60
+48 18 440 47 88

Fax: +48 18 440 04 67

biuro@szubryt.pl

Jacek Irzyk

Dyrektor Handlowy

Tel.: 504 317 961

jacek.irzyk@szubryt.pl

Bartłomiej Grzyb

Kierownik transportu

Tel.: 664 947 574

logistyka@szubryt.pl

Paweł Hanula

Dyrektor Marketingu

Tel.: 795 583 985

pawel.hanula@szubryt.pl

Daniel Ciesielka

Dział Graficzny / DTP

Tel.: 795 580 353

grafik@szubryt.pl

Grzegorz Herman

Dyrektor ds jakości i technologi produkcji

grzegorz.herman@szubryt.pl

Angelika Szubryt - Wojak

Dyrektor Zakładu nr 2

angelika@szubryt.pl

Józef Szubryt

Kierownik Magazynu Głównego

jozef.szubryt@szubryt.pl

Beata Szubryt

Z-ca Kierownika Zakładu nr.2

Małgorzata Bołoz

Kierownik ds. sieci sklepów firmowych

Tel.: 795 568 239

malgorzata.boloz@szubryt.pl

Napisz do nas

dekoracja