Produkty podrobowe i studzieniny

aaa

dekoracja textBreak
parzenica

Pasztet z kurczakiem

Pasztet z kurczakiem
Drób

Drób!

0,2 kg

Waga

VAC

VAC

Opakowanie próżniowe